0909 746 411

Cơm - Mì

Mì xào bò

Giá: 25.000đ/ dĩa

Mì bò nước

Giá: 25.000đ/ tô

Mì xào trứng

Giá: 20.000đ/ dĩa

Mì trứng nước

Giá: 20.000đ/ tô

Cơm sườn chiên

Giá: 25.000đ/ dĩa

Cơm trứng chiên

Giá: 20.000đ/ dĩa

Cơm sườn trứng

Giá: 30.000đ/ dĩa

Mì cải nước

Giá: 15.000đ/ tô

Mì xào cải

Giá: 15.000đ/ dĩa

Cơm bò xào

Giá: 30.000đ/ dĩa

Zalo
Hotline tư vấn: 0909 746 411